Články

Odvzdušnění spojky + dual CBS

 

 

Odvzdušnění CBS

Hydraulické brzdy mají jednu nepříjmenou vlastnost. Brzdová kapalina je hygroskopická. Tzn. Váže vzdušnou vlhkost, díky čemuž klesá bod varu. Bublinky vodních par v brzdovém okruhu způsobí propadání brzdové páčky a vadnutí brzd. Honda předepisuje výměnu brzdové kapaliny co 18 tis. km nebo dva roky. Kolem brzdového systému CBS se tradičně vyrojila spousta legend. Ale odvzdušnit tento systém není žádná věda, jen postup je trochu zdlouhavější.

Honda doporučuje použití vakuové pumpy pro usnadnění procesu odvzdušnění. Pumpa je připojena k odvzdušňovacímu šroubu, který je otevřen a umožňuje nasávat vzduch/kapalinu z brzdového systému ven. Odvzdušnit systém lze však i bez tohoto nástroje - mačkáním příslušné hydraulické pumpy.

Odvzdušnění je jednoduchý proces, který má za cíl odstranit vzduchové bubliny z brzdového systému. Odvzdušnění je nutné pokaždé, když rozpojíte brzdový okruh nebo preventivně z rámci pravidelné údržby, kdy se stará brzdová kapalina mění za novou (technicky vzato, tento termín není tak přesný, protože se o odvzdušnění nejedná).

Pro práci potřebujete brzdovou kapalinu DOT4 (nebo DOT5.1), plastovou hadičku (Blbě se shání, buď ji vyžebráte v servisu nebo koupíte v akvaristice. Vždy volte měkčený druh, lépe se nasazuje) a nějakou láhev na starou brzdovou kapalinu.

Můžete si koupit také přípravek na odvzdušnění, který se pyšní rádoby ventilem. Nefunguje. Využijete jej jen jako sadu hadička + nádoba. Naštěstí ten krám není drahý. Postup odvzdušnění popíšu na spojce, která je na VFR nejjednodušším okruhem pumpa - pístek.

 Spojka

Hydraulická spojka používá stejnou kapalinu jako brzdový okruh. I když není tak zatěžována, jako kapalina v brzdách, není od věci ji měnit stejně pravidelně jako u brzd. Na rozdíl od brzdového okruhu CBS je však výměna jednoduchá. Jedna nádobka, pumpa, váleček s odzvdušňovákem. Pokud jste tuto práci nikdy nedělali, je ideální je začít se spojkou. Když vám něco nepůjde, je náprava snadná. Navíc snadno poznáte, že jste něco podělali. Jednoduše se nerozjedete. Na rozdíl od brzd, kde se můžete zabít. :-)

Stejně tak postup odvzdušňování pumpou popíši jen tady. U brzd je to stejné a nebudu pořád popisovat to samé dokola.

Sundejte levou kapotu.

Vytočte řidítka doprava. Tím se nádobka dostane do vodorovné polohy. Povolte horní šroubky víčka a víčko sundejte. Pod ním je plastový díl, podložka, nevím, jak jej pojmenovat. Opatrně jej nadzvedněte. Je možné, že z vnitřní strany bude zkondenzovaná voda, může obsahovat také brzdovku. Dejte pozor, aby nekápla na nic lakovaného. Následně vyndejte z nádobky gumovou membránu. Opět pozor na ukápnutí. Nádobka je odkrytovaná, vidíte přímo hladinu brzdové kapaliny. Na odvzdušňovací šroub spojky nasaďte hadičku, její druhý konec zasuňte do připravené lahve. Doporučuje se volný konec ponořit pod hladinu staré (nebo odlité) brzdovky, aby se zabránilo zpětnému průniku vzduchu. Není to podmínkou, pokud budete pracovat přesně.

Postup se trošku liší podle toho, zda jen měníte kapalinu nebo se vám do okruhu dostal vzduch a potřebujete jej dostat ven.

Jestliže máte v okruhu vzduch – doplňte hladinu kapaliny v nádobce. Zapumpujte (zmáčkněte páčku) pět krát, šest krát, pokud chcete, třeba desetkrát. Vzduch je stlačitelný, pumpa jej díky nové kapalině v okruhu bude postupně stlačovat. Postupně ucítíte, že měkká páčka na konci chodu trošku ztuhne. Páčku stále držte a druhou rukou povolte odvzdušňovací šroub na pístku. Páčka se propadne a v odpadní hadičce se objeví kapalina s bublinami vzduchu. Utáhněte šroub a pustťe páčku. Hladina kapaliny v nádobce trošku poklesne. Musíte hlídat, aby vám neklesla moc a nenabrali jste si zase další vzduch. Pokud je vše v pořádku, pumpujte znova a celý postup podržet páčku, povolení šroubu, utažení a puštění páčky opakujte tak dlouho, až začne páčka tuhnout. To je znamení, že podíl vzduchu v okruhu klesá. Postupně se odpadní hadičce objeví kapalina bez bublin vzduchu.

Jakmile je okruh odvzdušněn a páčka jde ztuha, postup trošku modifikujte – stejný postup jako pro výměnu kapaliny.

Zmáčkněte páčku jen jednou. Povolte odvzdušňovák. V odpadní hadičce se objeví kapalina a páčka se vám propadne k řidítku. Držte páčku, utáhněte odvzdušňovák (pokud páčku povolíte, nasaje se vám do okruhu vzduch). Povolte páčku. Hladina v nádobce klesne. Opět hlídejte hladinu, když klesne pod minimum, dolejte ji. Takhle vypumpujte dvě nebo tři nádobky, to vám zaručí dostatečně čerstvou kapalinu jak v nádobce (ředíte tak starou), tak v okruhu. Lze to taky udělat tak, že starou kapalinu odsajete z nádobky stříkačkou, dolejete novou a dále postupujete stejně, jak je to popsáno výše. Tento postup má výhodu, že tolik neředíte starou kapalinu. Pokud měníte kapalinu pravidelně, stačí i ta první varianta.

A to je vše. Pokud jste postupovali správně, spojka spojkuje jako před vaším zásahem. To poznáte jednoduše. Zařaďte jedničku a zkuste potlačit motorku dopředu. Nepůjde to. Tlačte dále na řidítka a postupně vymačkávejte spojku. Jestliže se motorka dá do pohybu a spojka zabírá, jak jste zvyklí, je to OK. Jestliže ne, máte tam vzduch. Tak mašinu na stojan a znova. :-))

 

Dual CBS

Dual CBS je rozdělen do dvou brzdových okruhů. Přední brzdový okruh a zadní brzdový okruh. Přední brzdový okruh se skládá z vedení, propojujícího přední pumpu a přední brzdiče.

Zadní brzdový okruh se skládá ze sekundárního brzdového válce u předního levého třmenu a vedení do servo proportional control valve a zadního třmenu. Druhá část propojuje pumpu zadní brzdy, zadní rozdělovač brzdného tlaku a zadní třmen. Třetí část vede ze zadního třmenu přes zadní rozdělovač brzdného tlaku do levého předního třmenu.

Přední brzdový okruh

Odvzdušnění CBSZakryjte nádrž a ostatní lakované díly, aby jste zabránili potřísnění kapalinou. Pokud chcete a není to zase tolik práce navíc, je lepší boční kapoty sundat.

Vytočte řidítka doleva, aby nádobka s brzdovou kapalinou byla vodorovně a opatrně odšroubujte víčko. Pod víčkem je gumová membrána. Tu také opatrně vyjměte. Pozor na potřísnění dílů! Pokud se vám podaří něco kapalinou pocákat, okamžitě opláchněte vodou. Brzdovka je vodou ředitelná. Membrána je v kontaktu s brzdovou kapalinou.

Začínáme s levostranným třmenem. Sejměte krytku horního odvzdušňovacího šroubu a připojte hadičku. Druhý konec hadičky by měl být ponořen pod hladinu v odpadní lahvi. Pokud je potřeba, doplňte brzdovou kapalinu do nádobky. Hladinu musíte hlídat! Pokud by vám poklesla příliš, bzdový okruh zavzdušníte a přiděláte si práci!

Jestliže je kapaliny dostatek, opatrně mačkejte brzdovou páčku, stačí 3x a držte. Jestliže byl okruh zavzdušněn, vzduch bude stlačen. Pokud pouze měníte kapalinu, pak pochopitelně 3x nenamačkáte. V obou případech páčku držte zmáčknutou a povolte odvzdušňovací šroub. Kapalina vyteče hadičkou do odpadní láhve a páčka se propadne. Utáhněte šroub (stačí velmi jemně) a pusťte páčku. Proces opakujte, dokud neodstraníte bubliny z okruhu (páčka ztuhne) nebo nevyměníte celý objem brzdové kapaliny.

Stejný postup opakujte s pravým brzdovým třmenem. Tímto je odvzdušněn přední brzdový okruh. Doplňte kapalinu do nádobky po horní rysku. Nasaďte membránu a krytku nádobky. Dotáhněte šroubky. Tuto nádobku již nebudeme dále doplňovat. Zbylé okruhy jsou napojeny na zadní zásobník brzdové kapaliny.

 

 

Zadní brzdový okruh

 Odvzdušnění CBSSejměte sedlo a plastový kryt na levé straně před akumulátorem. Tím si zpřístupníte odvzdušňovací šroub rozdělovače brzdného tlaku. Budeme odvzdušňovat část mezi brzdovým třmenem a rozdělovačem brzdného tlaku  (SPCV - Servo Proportional Control Valve)

Vyšroubujte levý brzdový třmen. Mezi desky dejte kus dřeva jako prevenci před vysunutím pístků. Lze také použít staré brzdové desky. Za asistence pomocníka vyvěste levý třmen tak, aby sekundární brzdový válec směřoval nahoru pod úhlem do 15°. To zaručí, že případné bubliny vystoupají k SPCV.

Nasaďte hadičku na odvzdušňovací šroub SPCV a druhý konec ponořte pod hladinu kapaliny v odpadní nádobce.

Opatrně pumpujte sekundárním brzdovým válcem. Zmáčkněte, držte. Povolte odvzdušňovací šroub. Kapalina bude vytékat do odpadní nádobky. Utáhněte šroub, pomalu povolte píst sekundární pumpy. Proces opakujte, dokud se v hadičce přestanou objevovat bubliny vzduchu. Tento postup je velmi nešikovný a bez asistence pomocníka se prakticky neobejdete. O něco lepší je použít vakuovou odsávačku. I s ní je však postup velmi pomalý. Jakmile máte odvzdušněno, odpojte hadičku, dotáhněte odvzdušňovací šroub předepsaným momentem a nasaďte krytku šroubu.

PCV - zadní třmen

Odvzdušnění CBS

 V další fázi odvzdušníme část okruhu mezi SPCV a zadním brzdovým třmenem.

Přístup k zadním odvzdušňovacím šroubům není možný (je velmi špatný) s namontovaným třmenem. Demontujte zadní kolo, zadní brzdový třmen a otočte jej tak, aby odvzdušňovací šrouby byly na straně kola a třmen nasaďte zpět na disk.

Sundejte krytku, ze spodního odvzdušňovacího šroubu a připojte hadičku.

Opět pumpujte se sekundárním brzdovým válcem a opakujte postup popsaný výše, dokud se v hadičce přestanou objevovat bubliny vzduchu nebo vymění požadovaný objem brzdové kapaliny.

Jestliže odvzdušnění omezovače brzdného tlaku se dělalo špatně, tato část se dělá nejhůř z celé motorky. Ani odsávačkou kapalina příliš netekla, mačkáním válce jsem to ani nezkoušel. Ale mělo by to jít. Jen strašně pomalu.

 

Odvzdušnění CBSNásledně je potřeba odvzdušnit část mezi brzdovým pedálem a zadním brzdovým třmenem. Tento orkuh je také rozdělen do dvou částí. Pedál - Zadní rozdělovač brzdného tlaku (Rear Proportional Control Valve - RPCV) na pravé straně a RPCV - brzdový třmen.

Tato část se provádí snadno. Doplňte hladinu kapaliny v zásobníku po horní rysku, a pokračujte horním odvzdušňovacím šroubem. Dobře se provádí jak šlapáním na pedál, tak odsávačkou.  V prvé fázi Odvzdušnění zadním pedál – RPCV.  Sejměte sedlo a demontujte plastový panel na pravé straně. Sejměte krytku odvzdušňovacího šroubu zadního rozdělovače brzdného tlaku, připojte hadičku a její druhý konec ponořte pod hladinu kapaliny v odpadní nádobce. Opět šlapejte po zadní brzdě, šlápněte, držte, povolte odvzdušňovací šroub. Stejný postup viz výše. Následně odvzdušněte horní odvzdušňovací šroub zadního třmenu a opět šlapáním na zadní brzdu odvzdušněte okruh.

Odvzdušnění CBS

 

V další fázi se odvzdušní část mezi RPCV a zadním brzdovým třmenem. Na zadním brzdovém třmenu povolte horní odvzdušňovací šroub a šlapáním na pedál nebo odsávačkou odvzdušněte tuto část brzdového okruhu. Bezproblémová část.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odvzdušnění CBS

Jako poslední odvzdušníte část zadního brzdového okruhu vedoucí do levého předního brzdiče prostřednictvím spodního odvzdušňovacího šroubu levého brzdiče. Opět šlapáním na pedál nebo odsávačkou.

Odvzdušněním této větve máte hotovo. Namontujte zpět zadní brzdový třmen a zadní kolo. Namontujte zpět přední brzdový třmen. Namontujte zpět demontované plasty a zadní kolo přitáhněte předepsaným momemtem.

 

 

 

Tip pro práci. Nádobky na řidítkách omotejte hadrem. Pokud brzdová kapalina a lakované díly nejdou příliš dohromady. Hadr zabrání malým únikům, pokud do řidítek náhodou drcnete (jako že mně už se to stalo). Pokud drcnete více a hadr do nezachrání, spláchněte potřísněné části co nejdříve vodou. Brzdová kapalina je hygroskopická (což je ostatně důvod, proč se musí měnit) a vodou ji smyjete.

 

Odvzdušnění CBS Odvzdušnění CBS
Odvzdušnění CBS Odvzdušnění CBS
 Odvzdušnění CBS  Odvzdušnění CBS
 Odvzdušnění CBS  Odvzdušnění CBS
 Odvzdušnění CBS  Odvzdušnění CBS