Akce clubu

Zápis ze schůze závodního výboru Slezské grupy klubu VFR

Dne 26. 1. 2024 se v Hati na severu Moravy, v garáži Volfika, konala již čtvrtá schůze skupiny Slezské grupy klubu VFR Česká republika.

IMG-20240128-WA0001.jpg

- V 17.00 hodin se na místo konání sjeli hosté ve složení Maro, Kory a Raďas (od Moravské brány). Byli vřele uvítáni pořadatelem schůze Vehrvolfem ve velmi útulné a příjemně vytopené garáži.

- Byl schválen program schůze a došlo ke shodě, že schůze z rodinných důvodu Mary, bude ukončena do 22.00 hodin (zlaté oči).

- Hostitel účastníky informoval o tom, že birell pro Koryho, který přijel vozem a pivo pro ostatní, je venku v bedně za květináčem. Byla otevřena první lahev rumu z pálenice Pustá Polom.

- Účastníci schůze zhodnotili rozdíl mezi VFR 800 a VFR 1200. Po poklidné debatě plné argumentů došli zúčastnění k závěru, že je to vlastně jedno, BO na VeFeeRku není co zlepšovat.

- Volfik přítomné seznámil, v jakém stadiu je příprava jarního srazu v roce 2024. Do prostoru konání schůze vstoupila manželka Volfika Ivka a byla ostatními srdečně přivítána. Volfik odhalil předpokládané místo konáni srazu a možnosti sobotní jízdy. Raďas nabídl náhradní místo pro konání srazu v případě, že by první místo nebylo pro potřeby klubu přijatelné. (Vířivka, lezecká stěna, bazén s protiproudem, golfové hřiště, krytá sjezdovka a heliport). Sobotní jízda bude ještě předmětem další diskuze, BO všude, kam by účastníci schůze chtěli jet, se stihnout, byť i na VeFeeRkách, nedá. V průběhu projednávání tohoto bodu, bylo Volfíkem všem přítomným podáno občerstvení. Vynikající Chili con carne s chlebem. Po občerstvení se účastníci vrátili k debatě sobotní jízdy. Tuto diskuzi ukončila Ivka, která do jednání zabodla vidle s tím, že to, co chceme, stejně nestihneme a že jde domů na televizi.

- Byla dopita první láhev rumu.

- Byla otevřena druhá láhev rumu (Republika). Pivo v bedně průběžně ubývalo. Birellu bylo stále dost.

- Byl projednán požadavek na zajištění ubytování pro Andiho. Raďas nabídnul, že vystěhuje z domu babičku. Ostatní účastníci tento návrh přijali s nadšením a okamžitě odsouhlasili. Raďas náhle přestal komunikovat.

- Účastníci schůze se jednomyslně usnesli, že nikdy nebudou nakupovat v teleshoppingu u Horsta Fuchse.

- Maro informoval přítomné, že střecha na jeho domě je hotová a jeho dílna připravená na konání následující schůze slezské grupy clubu VFR.

- Byla dopita druhá láhev rumu.

- Byla otevřena třetí láhev rumu (Tripulante Caribbean). Pivo docházelo, birell v pohodě.

- Ve 22.00 hodin bylo jasné, že dříve dohodnutý konec schůze nemůže být dodržen i přes naléhavé prosby Mary. Maro byl ostatními členy schůze ujištěn, že ho má manželka určitě ráda a mírné zdržení mu jistě promine. Maro se rozesmál.

- Raďas vznesl námitku, že plotna na Volfikovém VefeeRku je špatně uchycená a povolená. Majitel motorky mu vysvětlil, že Japonci nejsou žádní hňupi a má to tak být. Raďas si nedovolil, stejně jako ostatní účastníci hostiteli oponovat, BO to nemá cenu, BO Japonci chtěli koupit od Bohuša i cihelňu.

- Ve 22.56 hodin nastala závažná situace, došlo pivo. Rumu bylo stále dost.

- Účastníci schůze se shodli, že již nebudou otevírat žádné další hluboké téma k diskuzi, protože komunikace a orientace se čím dál více zhoršuje. Mimo nechutně střízlivého Koryho.

- Ve 23.30 hodin, byla zahájené prohlídka Volfikových motorek s jeho přednáškou, proč je tohle tak, a to zase tak. Byla předvedena expozice veteránů, umístěna v nadpodlaží garáže. Této prohlídky se zúčastnil Kory a ještě schopný Raďas. Maro setrval v přízemi a se zavřenýma očima hlídal spodní prostor. Při této prohlídce Volfik pokračoval v popisu a výkladu k jednotlivým vystaveným kouskům. Na konci prohlídky Volfík Korymu s Raďasem řekl, že jsou Chuji* a prohlídku ukončil. V tuto dobu se do nadpodlaží dostavil i Mára. Po zjištění, že je prohlídka již u konce se v doprovodu Koryho dostal zpět do přízemí. (* Vysvětlení pro zbytek Evropy, Chuj je místní označení pro hlupáka).

- Schůze dále pokračovala na neformální úrovni s mnoha otázkami, které již zůstaly nezodpovězeny.

- Byla dopita třetí lahev rumu a schůze byla ukončena v 01.45 hodin.

- Účastníci si popřáli mnoho zdaru v motorkářské sezóně 2024 a slíbili si, že se zúčastní schůze i v příštím roce. Poznámka zapisovatele: Ve stavu, v jakém se tři účastníci nacházeli si mohli slíbit úplně všechno.

- Před odjezdem z Hatě vyslovil Raďas přání, zda-li by mohl být odvezen do Ostravy na Stodolní. Kory, jako znalec tamních poměrů mu vysvětlil, že ve stavu, ve kterém se nachází a s přízvukem který má, se na Stodolní nikdy nedostane. Raďas pochopil a svůj požadavek vzal zpět.

- Transport účastníků schůze proběhl bez větších závad. Drobná potíž nastala, když byl Maro přivezen před svůj dům s novou střechou a nešel ve vozidle vzbudit. Po chvíli se to povedlo, rozloučil se s Korym a Raďasem s vyznáním, že je miluje. Po rozloučení odešel do hřejivé náruče své ženy. Raďas byl Korym odvezen na nádraží Ostrava Svinov, s upozorněním, ať se z budovy nevzdaluje do odjezdu vlaku směr Hranice na Moravě. Tímto bylo setkání definitivně ukončeno.

Zápis vyhotovil Kory.